مراحل بازاریابی محتوا (اینفوگرافیک)

مراحل بازاریابی محتوا را اگر به شکل اینفوگرافیک بخواهیم نشان دهیم همانند زیر می باشد. مرحله اول آن، که از هدف گذاری تجاری شروع می شود. مرحله دوم، پژوهش مخاطبان هدف می باشد. مرحله سوم، ساخت استراتژی محتوا و مرحله چهارم، سئو و شبکه اجتماعی و مرحله آخر، تحلیل، تست و بهینه سازی می باشد.

تعریف اینترنت اشیاء (IoT)

تعریف اینترنت اشیاء (IoT) یا Internet of things اگر بخواهیم اینترنت اشیاء را تعریف کنیم و بفهمیم که چیست، اینترنت اشیاء را اینگونه تعریف می کنیم. اینترنت اشیاء را شبکه ای از اشیاء فیزیکی می نامیم که در آنها، قطعات الکترونیکی، سنسورها و اتصالاتی قرار دارد و توسط آنها با دستگاههای دیگر، اپراتورها ارتباط برقرار کرده