اینترنت اشیاء (IoT)

اینترنت اشیاء (IoT) را بشناسیم، این نام بزودی بین اکثر ما، فراگیر می شود. همانند اینترنت و وایرلس که به سرعت در بین مردم جای خود را باز کرد.