مراحل بازاریابی محتوا را اگر به شکل اینفوگرافیک بخواهیم نشان دهیم همانند زیر می باشد. مرحله اول آن، که از هدف گذاری تجاری شروع می شود. مرحله دوم، پژوهش مخاطبان هدف می باشد. مرحله سوم، ساخت استراتژی محتوا و مرحله چهارم، سئو و شبکه اجتماعی و مرحله آخر، تحلیل، تست و بهینه سازی می باشد.

 

اینفوگرافیک از بازاریابی محتوا